Frekvensanalys Monicor

Kroppsscanning

Frekvensanalys med Monicor

Blodanalys inkl anamnes och enkel behandling totalt 55 min

Ett nytt system för hälsokontroll och behandling ”Monicor” öppnar helt nya möjligheter för människans hälsa. Monicor visar hela kroppens och alla organs funktionella tillstånd samt kroppens stressnivå, akupunkturmeridianer, parasiter.

Människan är inte bara är en fysisk varelse utan också består av en energetisk- och informationsstruktur. Varje organ och kroppsdel har sina vibrationer som återspeglas av biokemiska parametrar i dessa organ.

Kroppen är en förening av olika organ, kroppsdelar, körtlar m.m. som bildar ett nätverk, vilket styrs av nervsystemet, hormonsystemet, meridiansystemet och som skyddas av immunsystemet. Vår hälsa är till hög grad beroende av hur väl dessa system fungerar. Monicor har kapaciteten att effektivt korrigera alla dessa system.

Programmet i Monicor känner igen frekvenserna från de flesta existerande parasiter och kan kontrollera om någon av dessa finns i kroppen. Om så är fallet, kan Monicor med hjälp av frekvenser eliminera parasiterna.

Apparaten kan även avläsa akupunkturpunkters frekvenser och visa vilka punkter som är svaga. Genom att välja ut de svagaste punkterna och även korrigera dem, så kan vi ge en optimal akupunkturbehandling!

Apparaten kan välja rätt behandling genom att utgå från ett konkret symptom och beräkna vilka zoner eller punkter som ska behandlas. Monicor kan analysera olika typer av behandlingar i realtid.

Apparaten kan även visa hur teknogena frekvenser i rummet påverkar dina organ och system. Monicor är integrerad i medicinsk praktik i Ryssland, används av kosmonauter och tack vore sin enorma effektivitet och enkla användning har den rönt mycket beröm och fått många utmärkelser både i Ryssland och andra länder.

 

Senast ändrad: 10:42 2017-12-13

© 2017 Robert Lindell

Helheten vår kunskap ditt välbefinnande

Denna sida använder cookies, Genom att fortsätta godkänner du användandet av dem. This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

X