L-Histidine

kr298.00

L-Histidine
L-histidine är en essentiell aminosyra som räknas till gruppen av proteinogena aminosyror. L-histidine spelar bland annat en viktig roll som ligand i flera så kallade metalloproteiner och som en katalysator för aktivering av flera enzymer med metallavgiftande funktioner. Detta gör givetvis Lhistidine extra intressant i samband med avgiftningsprocesser. L-histidine spelar en avgörande roll som föregångare i kroppens förmåga att bilda histamin. Denna process förutsätter en aktiv närvaro av enzymet Histidine Dekarboxylase vilket i sin tur förutsätter att människan får i sig tillräckligt mycket vitamin B6.

1. Immunförsvarsfunktioner.

2. Bildning av serotonin, noradrenalin och acetylkolin.

3. Fungerande magsyresekretion.

4. Skydd mot bakteriellt betingade infektioner.

Vissa studier pekar på att separat intag av L-histidine kan utöka utsöndring i urin av zink vilket är avgörande för bildning av vita blodkroppar. Därför rekommenderas extra intag av zink vid långvarigt L-histidineanvändande.

Lägg till önskelista
Lägg till önskelista
Artikelnr: 314 Kategorier: , , Etikett: